Kindertherapie

 


Wat is kinder- en jeugdtherapie

Kinder-en jeugdtherapie is een kortdurende, oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Ieder kind is uniek, er bestaan dan ook geen standaard oplossingen voor de problemen die een kind ervaart. Iedereen beleeft zijn wereld en zijn problemen op zijn eigen, unieke manier. Ik ga in de begeleiding uit van de beleving van het kind of de jongere. Samen met het kind of de jongere wordt op zoek gegaan naar de beste manier voor hem of haar om het probleem op te lossen of er op een andere, betere manier mee om te kunnen gaan. Gekeken wordt wat de sterke kanten van het kind zijn: waar is het goed in, wat lukt er wel goed, en hoe kunnen die kwaliteiten ingezet worden om dit probleem aan te pakken.

 

Hoe werkt de kindertherapeut

Na een eerste, vrijblijvende kennismaking volgt een intakegesprek met de ouders / verzorgers. Hierin wordt besproken wat zij als probleem ervaren en hoe zij de situatie verbeterd zouden willen zien. Ik probeer in dit gesprek inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind en de leefsituatie. Zonodig kan een gesprek met de leerkracht of mentor van het kind plaatsvinden, als het probleem zich (ook) op school voordoet.

In de eerste sessies met het kind ligt de nadruk op kennismaken met het kind, een band opbouwen en inzicht krijgen in hoe het kind zijn / haar leefwereld ervaart en hoe het zelf het genoemde probleem ervaart. Gekeken wordt wat de sterke kanten en kwaliteiten van dit kind zijn. Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie om te kunnen bepalen welke benadering het beste lijkt. Na vijf sessies volgt een gesprek met de ouders om te bespreken wat de bevindingen zijn en wat de te volgen strategie is.

In het begin zijn de sessies wekelijks, later soms minder frequent. Sommige problemen zijn snel op te lossen of te verbeteren, soms is er wat meer tijd voor nodig. Afhankelijk van de situatie en de ernst van het probleem ligt het aantal sessies doorgaans tussen de 5 en 15.

 

Wanneer is kinder-en jeugdtherapie zinvol

In het algemeen kun je stellen dat kindertherapie ingezet kan worden als een kind voor langere tijd niet lekker in zijn vel zit. Soms is de reden hiervoor duidelijk, soms ook helemaal niet. Situaties waarin de kindertherapeut kan helpen zijn bijvoorbeeld: faalangst, onzekerheid, pesten en/of gepest worden, slecht luisteren, opstandig gedrag, bedplassen, eetproblemen, slaapproblemen, verdriet en boosheid na een echtscheiding of overlijden van een geliefd iemand, problemen met geadopteerd zijn, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid. In de therapie staat het kind centraal: waar heeft het kind last van en hoe kan het leren hier op een andere, betere manier mee om te gaan. Daarnaast wordt samen met de ouders gekeken hoe zij hun kind het beste kunnen steunen.

 

Welke therapievormen worden gebruikt

De werkwijze hangt sterk af van de leeftijd en interesses van het kind. Waar ik bijvoorbeeld gebruik van maak zijn: gesprekken, creativiteit (zoals tekenen, schilderen, boetseren), verhalen en liedjes, spellen, rollenspel met poppen of dieren, ontspanningsoefeningen. Daarnaast kan ik gebruik maken van methoden die door anderen zijn ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld kids skills / mission possible, waarbij het probleem wordt vertaald in een vaardigheid.